From Zero to Hero: Tự học Stable Diffusion với Kaikun AI

Sau một tháng chính thức ra mắt, Kaikun AI đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người sử dụng AI. Tuy nhiên cũng có rất nhiều câu hỏi của người mới chưa biết về AI nói chung và Stable Diffusion nói riêng muốn tìm hiểu căn bản về nó.

Vì thế chúng mình quyết định bắt đầu “From Zero To Hero” - Dự án tự học Stable Diffusion với Kaikun AI. Dự án sẽ bao gồm những hướng dẫn, ví dụ và những bài tập thực hành bằng bài viết, hình ảnh, video do các thành viên Kaikun biên soạn hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao các công cụ của Stable Diffusion, cách sử dụng, các ứng dụng trong thực tế vào nhiếp ảnh, kiến trúc, marketing … giúp mọi người có một cái nhìn khách quan nhất về sự phát triển của AI hiện tại.

Các bài viết đều được hướng dẫn trên Kaikun Stable Diffusion và chỉ được đăng duy nhất trên website của Kaikun Ai - https://discourse.kaikun.io/.

Hiện tại tất cả mọi người đều có thể truy cập miễn phí vào tài nguyên của dự án này, nếu mọi người muốn support dự án, hãy đăng ký và sử dụng sản phẩm của Kaikun AI.

Dưới đây là trình tự mọi người nên bắt đầu với việc học tập:

From Zero to Hero (P0): Nhập môn Stable Diffusion (SD)

From Zero To Hero (P1): 10 thông số kỹ thuật cần biết khi sử dụng Stable Diffusion

From Zero to Hero (P2): Text 2 Image - Làm sao để biến những mô tả của bạn thành hình ảnh

From Zero to Hero (P3): Img2Img - Khi AI đọc được hình ảnh của bạn

From Zero to Hero (P4): Những lỗi thường gặp khi tạo ảnh từ Stable Diffusion

From Zero to Hero (P5): Inpainting - Chỉnh sửa những sai sót nhỏ bằng Inpaint

From Zero to Hero (P6): Extra - Nâng cấp chi tiết bức ảnh của bạn bằng các phương pháp Upscale

From Zero to Hero (P7):AnimateDiff - Tất cả những gì mà bạn cần biết về ứng dụng của việc tạo gif, video trên Stable Diffusion

From Zero to Hero (P8): Tạo ra 1000 bức ảnh khác nhau chỉ với 1 prompt duy nhất

From Zero to Hero (P9): Stable Video Diffusion (img2vid) - khi ông lớn ra tay

From Zero to Hero (P10): So sánh các model dùng để Upscale ảnh

From Zero To Hero (P11): Tự tạo Lora cho riêng mình (P1) - Tạo caption cho data với Dataset Tag Editor

From Zero to Hero (P12): Tự tạo Lora cho riêng mình (P2)- Sử dụng Train Tools trên SD A1111

From Zero To Hero (P13): Ứng dụng model controlnet vào trend QR Code và Logo Ẩn

From Zero To Hero (P14): Tô màu cho cho phác thảo của bạn (Color Your Lineart)

From Zero to Hero (P15): Inpaint Anything = Inpaint + Segment Anything

From Zero to Hero (P16): Tăng tốc Stable Diffusion

From Zero to Hero (P17): Controlnet phổ thông

From Zero to Hero (P18): Controlnet nâng cao

From Zero to Hero (P19): Những ứng dụng thực tế của Controlnet

From Zero to Hero (P20): Các phương pháp thay đổi gương mặt với Face Swap

From Zero to Hero (P21): Stable Diffusion sẽ nhanh và tốn ít tài nguyên hơn với những bản cập nhật mới này

From Zero to Hero (P22): 1Click = 1000 Prompts với Dynamic Prompts

From Zero to Hero (P23): Làm chủ model SDXL tạo ảnh thời gian thực

From Zero To Hero (P24): Workflow Ultimate Upscale + Zoom vô cực

Hướng dẫn làm sản phẩm thương mại như chụp Studio bằng Stable Diffusion

(Updating…)

12 Likes