From Zero to Hero (P9): Stable Video Diffusion (img2vid) - khi ông lớn ra tay

Vừa qua, Stability AI - người tạo ra Stable Diffusion đã cho ra mắt model mới nhất có tên SVD (Image to video). Với model này, người dùng đã có thể tạo ra video từ ảnh mượt mà và không có background bị nhảy như ở các model của animatediff.

Thực sự độ mượt mà là rất cao.
Tuy mới ở giai đoạn thử nghiệm nhưng chắc chắn model này sẽ là một trong những trào lưu AI mới, mở ra những niềm năng không tưởng.

Hiện giờ có 1 số phương pháp để sử dụng img2vid

  1. Dùng colab
  2. Cài offiline trên máy tính của bạn ( make sure bạn có card 4090 trở lên).
  3. Cài đặt trên comfyUI
  4. Dùng trên replicate

Một số lưu ý khi sử dụng

  1. Thực sự chưa điều chỉnh được nhiều thông số, không thêm được text, mọi thứ gần như khá random
  2. Video tạo ra sẽ nhỏ hơn 4s
  3. Vài lần sẽ tạo ra ảnh không chuyển động
  4. Chuyển động còn khá hạn chế
  5. No NSFW

Dưới đây là một số video mình và người dùng có tạo ra từ model mới


3 Likes