From Zero To Hero (P13): Ứng dụng model controlnet vào trend QR Code và Logo Ẩn

Có lẽ không phải lần đầu tiên mà bạn thấy những tấm hình như vậy trên mạng xã hội


Những bức ảnh được tạo ra như có sự sắp xếp, và bạn cũng có thể thấy rằng những điều này không hoàn toàn ngẫu nhiên.
Hay bạn cũng có thể thấy khi quẹt QR code ở đâu đó những hình ấn tượng như


Tất cả những hình ảnh trên là kết quả từ việc ứng dụng AI Stable Diffusion vào thực tiễn bằng công cụ Controlnet QR code. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện lại lại các hình ảnh này
Đầu tiên hãy đảm bảo Stable Diffusion của bạn đã cài extension Controlnet và các model sẽ sử dụng được đề cập bên dưới. Nếu sử dụng Stable Diffusion của Kaikun thì tất cả các công cụ đã sẵn sàng cho bạn.

:one: Tạo từ, hình ẩn trong hình khác
Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị 1 hình đen trắng, ở đây là hình bản đồ Việt Nam (Xin lỗi vì không tìm thấy bản đồ có hình Trường Sa, Hoàng Sa nhưng Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam )


Prompt: beautiful landscape, a bay in a sunset, boats on the sea
Model: MajicmixRealistic

Bật Controlnet Extension và chọn

Kết quả mình có được


Bạn có thể tạo ra hình bất kỳ nào, giới hạn chỉ do trí tưởng tượng của bạn.
Một số lưu ý:

  • Hãy chọn những hình đen trắng có nét rõ ràng, đơn giản, độ phân giải lớn

  • Bất kì model nào và lora có thể tạo được hình ảnh ẩn như vậy, tuy nhiên sẽ không có thông số cố định hay mặc định cho mọi trường hợp, chỉ nhớ chắc chắn bạn luôn có prompt, bật hires.fix, bật controlnet qr_code_monster.

:two: Tạo ảnh QR code
Về bản chất, QR code cũng là 1 hình ẩn dưới 1 hình khác, tuy nhiên cái khác của việc tạo QR code là bạn phải quét được nội dung thông tin của QR code, bởi vì có ý nghĩa gì nếu tạo ra 1 hình QR Code đẹp nhưng không thể scan bằng camera của bạn

:gear:
Ở đây mình lấy QR code là trang web của Kaikun.io

Prompt: a man sitting on chair, surrounded by computer screen
Negative: Watermark, Text, censored, deformed, bad anatomy, disfigured

Kết quả ta sẽ có được

Bức ảnh tạo ra khá ổn, nhưng vấn đề là nó không thể quét được QR Code. Bạn tiếp tục phải điều chỉnh.
Ở đây hãy lưu ý chỉ điều chỉnh Controlnet, nếu ảnh không quét được hãy tăng control Weight, và control steps. Nếu ảnh quá rõ QR code hãy làm ngược lại.
Ta có thông số ở lần điều chỉnh sau

và kết quả

Ảnh đã quét được và cũng đã theo yêu cầu.
Trường hợp chưa quét được mà bạn muốn giữ nguyên composition của ảnh vừa tạo, hãy giữ lại seed

Tip: Nếu mọi người resize lại hình QR code thành hình nhỏ (size 512 x 768)


và thực hiện các bước như trên, ta sẽ thấy chủ thể như bước ra khỏi QR code

Chú ý: Với Qrcode model ver 1 sẽ tạo ra hình ảnh có lẫn nhiều QR Code màu đen, trong khi ver 2 sẽ tạo ra hình ảnh gần như blend với bưc ảnh. Tùy vào mục đích sử dụng mà lựa chọn model thích hợp. Không có con số nào chính xác cho mọi trường hợp

Chúc mọi người thành công !

P/s: Đáng lẽ nên viết bài về controlnet trước nhưng phần đó quá dài nên tạm thời chưa muốn viết :smiley:

2 Likes