From Zero to Hero (P8): Tạo ra 1000 bức ảnh khác nhau chỉ với 1 prompt duy nhất

Đôi khi bạn đang không thể tìm ra ý tưởng cho những sản phẩm mới, có hạn chế về từ vựng, hoặc đơn giản bạn chỉ muốn thử một bối cảnh ngẫu nhiên nào đó

Hãy thử Wildcards
Hiểu đơn giản wildcards là tập hợp các từ khóa có thể đưa vào prompt của bạn.


Đầu tiên truy cập Wildcards ở đây
Trong Wildcards các bạn sẽ thấy 4 tập hợp từ khóa bên trái đã có sẵn trong Kaikun

Nếu ấn vào 1 tập hợp bất kì, sẽ có những tập con có cú pháp _ _ tên _ _ như hình ở bên phải, đến đây bạn chỉ cần copy vào và chuyển lại prompt
Ở đây mình dùng prompt

a girl at _ 1000++/Location _
Neg: nsfw

Hãy nhớ bật Dynamic Prompt

Mình chọn Batch Count = Batch Size = 2
Ấn generate:

Ta có 4 ảnh khác nhau với prompt lần lượt được tạo ra là

a girl at in a dystopian city

a girl at in the sahara

a girl at underwater

a girl at in ancient egypt

Bản chất là Dyniamic Prompts đã thay thế từ khóa bằng 1 từ trong tập hợp các keyword có sẵn (wildcards).

Ta có thể đưa thêm nhiều wildcard vào cùng 1 prompt, điều đó là hoàn toàn khả thi. Ví dụ

a girl at _ 1000++/Location _, in style of _ 1000++/generalstyle _

—> a girl at on a rooftop garden , in style of Portrait
—> a girl at in a botanical garden , in style of Lowbrow

Như vậy chỉ cần kết hợp đủ và đúng, bạn có thể xử lý đến 1000 bức ảnh chỉ bằng 1 lần gõ prompt duy nhất.

Chúc các bạn thành công!

1 Like