Kaikun Comfy UI Workflow Collection - KCWC

Nếu bạn mới bắt đầu với Comfy Ui hoặc mới bắt đầu với Comfy trên Kaikun, đây là chuyên mục dành cho bạn.

Tại đây, chúng tôi tập hợp tất cả các workflow từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn co thể sử dụng các node có sẵn trên Kaikun một các mượt mà và hiệu quả.
Với các workflow nâng cao, Kaikun cũng sẽ dẫn đến bài viết hướng dẫn sử dụng để bạn có thể dễ dàng hiểu được cách thức hoạt động.
Các workflow và các node sẽ được cập nhật thường xuyên để phù hợp với xu hướng và yêu cầu của mọi người.
Để yêu cầu thêm node cần thiết, hãy điền yêu cầu theo form.

Cách sử dụng: chọn load file json ở setting hoặc kéo thả thẳng file json, png vào UI để sử dụng

 • Text to image
  Đây là cách thức cơ bản nhất để tạo ảnh từ prompt.
 • Img to img
  Lấy thêm một ảnh để tạo ra ảnh từ prompt
 • Hires Fix
  Sửa ảnh bằng cách thêm 1 bước fix cho ảnh tốt hơn.
 • Area Composition
  Đưa ảnh vào bố cục do người sử dụng chỉ định.
 • Noise Latent Composition
  Một cách khác để sắp đặt bố cục trong ảnh tạo ra
 • Controlnet
  Thêm controlnet trong workflow để điều chỉnh ảnh tốt hơn.
 • SDXL1SDXL2
  Cách thức workflow hoạt động với model SDXL
 • Inpainting
  Thay đổi một số vùng trong ảnh
 • Lora
  Thêm lora cho workflow
 • Image to video
  Sử dụng model svd để tạo video từ ảnh, dùng với phiên bản SD 1.5
 • Image to video (SDXL)
  Sử dụng model svd để tạo video từ ảnh, dùng với phiên bản SD 1.5
 • Image to 3D
  Tạo ảnh 3D nội suy từ hình có sẵn
 • Ic Light
  Thay đổi nguồn sáng, blend nguồn sáng phù hợp với ảnh và prompt phù hợp