Workflow thay đổi nguồn sáng với node IC-Light

Có lẽ việc khó nhất khi tạo ảnh bằng AI là làm chủ được ánh sáng.
Với việc mô tả bằng văn bản, các kết quả cho ra thường bất định và không thể làm chủ chính xác. Tuy nhiên với việc ra mắt IC-light, việc làm chủ ánh sáng làm cho bộ môn AI image trở lên thú vị hơn bao giờ hết.

IC-light viết tắt bởi cụm từ “Imposing Consistent Light” (áp đặt ánh sáng nhất quán), được tạo bởi team lllyasviel vốn rất nổi tiếng với Controlnet và Forge UI.

Việc sử dụng ánh sáng trong IC-Light dựa trên 2 phương pháp là mô tả bằng văn bản hoặc sử dụng hình ảnh điều kiện để mô phỏng ánh sáng. Cả 2 phương pháp này đều cần có ảnh đầu vào làm ví dụ.

Dưới đây là ví dụ dùng văn bản mô tả ánh sáng

Prompt: beautiful woman, detailed face, warm atmosphere, at home, bedroom
Lighting Preference: Left
Ánh sáng từ ngoài ngoại cảnh gắt và có vùng hightlight, shadow rõ rệt chuyển về ánh sáng trong nhà, có sự dịu nhẹ

Dưới đây là ví dụ dùng hình ảnh để mô phỏng ánh sáng:


*

Bức tượng ban đầu mô phỏng ánh sáng studio, đã chuyển sang ánh sáng cinematic, pha chút neon tại một thành phố về đêm.

Cách sử dụng IC-light
IC-light có cả trên Comfy, A1111 của Kaikun
Để sử dụng trên comfy, các bạn hãy tự tạo workflow cho mình với node “IC-light” được tìm thấy ở thanh tìm kiếm.
Để bắt đầu, hãy sử dụng các workflow có sẵn như sau:

  1. Workflow dùng hình ảnh mô phỏng đầu vào : tải tại đây
  2. Workflow tạo ánh sáng cho sản phẩm: tải tại đây
  3. Workflow sử dụng mặt nạ làm nguồn sáng: tải tại đây

Để sử dụng IC-light trên A1111, hãy đọc bài viết: …

1 Like