Hướng dẫn tải và cập nhật Checkpoint/Model, Lora, Texture Inversion từ CivitAi vào Kaikun SD

Checkpoint (CP) và Lora là nhân tố rất quan trọng cần sử dụng để tạo ra tác phẩm của bạn. Ở trong phạm vi bài viết này, mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cài đặt mở rộng (Extention) của Kaikun là CivitAi để tải, cập nhật và sử dụng các Checkpoint và Lora.


Trong Extension sẽ có 2 phần Browser (cài đặt) và Update Models (cập nhật), chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu.
I. Browser


Đầu tiên trong browser, các bạn chọn filter, đây sẽ là bộ lọc để các bạn dễ dàng tìm kiếm.

  • Model name (tìm theo tên model), User name (tìm theo người tạo ra model), Tag (tìm theo từ khóa)
  • Content type: các bạn có thể tìm chọn checkpoint, lora, … tại đây
  • Base model: Các phiên bản Stable Diffusion mà các model được tạo ra ( phổ biến nhất là SD 1.5 và SDXL)
  • Các lựa chọn còn lại: các bộ lọc sắp xếp

Sau khi đã chọn xong bộ lọc, các bạn gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm. Ở đây mình tìm kiếm các model có từ khóa “realistic” (1). Kết quả có 13 trang và hiện lên lần lượt (2)

Các bạn sẽ thấy các model nếu đã có trong tài nguyên của Kaikun thì được nổi bật với hình preview có outline có màu, còn nếu chưa tải về thì sẽ không có màu.


Ví dụ mình muốn tải thêm model RunDiffusion FX Photorealistic. mình sẽ chọn vào model đó (1), và các thông số sẽ được hiện bên dưới (2). Các thông số bao gồm tên model, phiên bản, kích thước file, dường dẫn.
Các bạn chỉ cần quan tâm đến các thông số là version ( nên chọn các version mới nhất), và file ( ưu tiên chọn file safetensor).
Nhấn save images để lưu preview nếu muốn, sau đó ấn tải model. Quá trình tải có thể mất vài giây hoặc 1p.
Để có thể sử dụng, nhất thiết phải ấn 1 trong 2 nút đã bôi màu vàng (refesh) để model có thể hiện lên.

II. Update
Một số model được các nhà phát triển cập nhật (Data hoặc tags) sẽ có các phiên bản khác. Để cập nhật model, các bạn vào phần cập nhật.

Tại đây có các lựa chọn cho bạn là update các tags, tìm kiếm các update mới hoặc update tất cả.
Các bạn nhớ chọn model mình muốn tìm kiếm (checkpoint, lora) trước khi chọn các cập nhật này. Hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn cập nhật không?

Press the button above để cập nhật.

Chúc mọi người thành công!

1 Like