X cung cấp chatbot Grok cho người đăng ký gói cao cấp

Mạng xã hội X đang triển khai truy cập vào chatbot Grok của xAI cho các thuê bao Premium sau khi Elon Musk tuyên bố mở rộng cho thêm người dùng trả phí vào tháng trước. Công ty cho biết trên trang hỗ trợ của mình chỉ có người dùng Premium và Premium+ mới có thể tương tác với chatbot ở một số vùng lãnh thổ được chọn.

Năm ngoái, sau khi xAI của Musk công bố Grok, họ đã làm chatbot này có sẵn cho người dùng Premium+ — những người trả phí 16 đô la mỗi tháng hoặc 168 đô la mỗi năm. Với bản cập nhật mới nhất, người dùng trả phí 8 đô la mỗi tháng cũng có thể truy cập vào chatbot.

Người dùng có thể trò chuyện với Grok ở chế độ “Bình thường” hoặc “Vui vẻ”. Giống như bất kỳ sản phẩm Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) nào khác, Grok hiển thị nhãn chỉ ra rằng chatbot có thể trả lời không chính xác.

Chúng ta đã thấy một số ví dụ về điều đó. Trong tuần này, X triển khai một chế độ xem mới bên trong Grok nơi chatbot tóm tắt các câu chuyện tin tức đang hot. Đáng chú ý, Jeff Bezos và Perplexity AI được hỗ trợ bởi NVIDIA cũng tóm tắt các câu chuyện tin tức.

Tuy nhiên, Grok dường như đã đi một bước xa hơn việc chỉ tóm tắt câu chuyện bằng cách viết tiêu đề. Như Mashable đã viết, chatbot đã viết một tiêu đề giả mạo nói rằng “Iran tấn công Tel Aviv bằng tên lửa nặng”.

Musk có lẽ muốn có nhiều người sử dụng chatbot Grok hơn để cạnh tranh với các sản phẩm khác như ChatGPT của OpenAI, Gemini của Google, hoặc Claude của Anthropic. Trong những tháng gần đây, ông đã mạnh mẽ chỉ trích hoạt động của OpenAI. Musk thậm chí đã kiện công ty vào tháng 3 về “sự phản bội” của mục tiêu phi lợi nhuận của nó. Trong phản ứng, OpenAI đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ tất cả các yêu sách của Musk và công bố các trao đổi email giữa CEO của Tesla và công ty.

Tháng trước, xAI đã công khai Grok nhưng không có chi tiết về dữ liệu huấn luyện. Như đồng nghiệp của tôi Devin Coldewey đã tranh luận, vẫn còn câu hỏi về đây có phải là phiên bản mới nhất của mô hình không và liệu công ty có sẽ minh bạch hơn về cách tiếp cận của mình đối với việc phát triển mô hình và thông tin về dữ liệu huấn luyện.

cre: techcrunch