Welcome to Kaikun

Sau 1 thời gian thử nghiệm tụi em xin phép đưa ra bản public đầu tiên với vài service AI nhỏ đóng gói lại cho mọi người sử dụng ạ.


![AI Chat 1|690x347](upload://ivuhYN6X9UNW4lzenmG5HGSQmBT.jpeg)- Chat không giới hạn

- Sử dụng models GPT 3.5 & 4 → claude sắp ra mắt

- Có đầy đủ tính năng tạo & quản lý prompts

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ (hiện tại VN/EN/JP)

~~~~~~~~AI Images~~~~~~~~~~~

![AI Images|690x344](upload://eCrpieRHFcKR39ZkBkuTvEE4kcb.jpeg)


- Gen Images không giới hạn

- Sử dụng toàn bộ model từ CivitAI

- Public/giao lưu images gen/ cộng đồng images

- Private Galary cho ace lưu trữ hình ảnh của mình

- Không tốn chi phí storage/phí duy trì

~~~~~~~~Stable Diffusion~~~~~~~~

![387136176_122118084932041417_3444274514201858711_n|690x344](upload://znKhAMOOPqVd4A4Sppw5GTL3JVU.jpeg)


- Server độc lập không giới hạn lượt gen

- Server tự chọn (A3090~A100/H100)

- Chỉ tính tiền khi start~stop (theo phút)

- Không tốn chi phí duy trì/storage

- Không cần cài đặt, start ngay trên Web/mobile


Team 100% người Việt nên mọi người cần gì có thể feedback 24/7 để được trả lời!

Website: [kaikun.io](https://kaikun.io/)
1 Like