Upscale ảnh lên 4K khi tạo ảnh bằng Kaikun

Nếu đã sử dụng AI image thì có thể các bạn cũng đã biết việc giới hạn khi tạo ảnh ở Stable Diffusion, Mid Journey hay Dall-E đó là ảnh ban đầu tạo ra chỉ có chất lượng tối đa 1024 x 1024. Đây là một chất lượng khá nhỏ và nếu zoom rõ lên sẽ không có nhiều chi tiết trong những bức ảnh như vậy.
Tuy nhiên điều này có thể được khắc phục chỉ bằng 1 lần upscale duy nhất tại Kaikun
Tại bộ sưu tập, chọn vào ảnh muốn upscale, bạn sẽ thấy dòng màu vàng dưới ảnh, ấn chọn, hộp thoại hiện lên

Upscaler: Các model upscale phổ biến. Mình thích để lựa chọn mặc định là 4x - Ultrasharp. Các bạn có thể lựa chọn các upscaler khác nhau để so sánh kết quả.

Upscale Ratio: Bức ảnh của bạn sẽ được phóng lớn bao nhiêu lần (tối đa là 4 lần)

Nhấn tạo và chờ đợi kết quả

Dưới đây là ví dụ về hình ảnh trước và sau khi upscale

Mình zoom vào chi tiết

Nguyên gốc
original
4K


Nguyên gốc
orr1
4K

Chúc mọi người thành công!

1 Like