Trò chuyện bằng giọng nói trên chatGPT

Mới hôm nay, OpenAI cho phép tất cả người dùng sử dụng tính năng trò chuyện bằng giọng nói trên chatGPT thay vì chỉ văn bản miễn phí ở phiên bản dành cho mobile app.

1 Like