Tips nâng cao khả năng điều khiển với cách viết Prompt mới của Mid Journey

Mặc dù vẫn chưa được trang bị bộ công cụ bá đáo như Controlnet như của Stable Diffusion nhưng khả năng đọc hiểu prompt bá đạo của MidJourney cho phép nó điều khiển được khá chinh xác yêu cầu của người sử dụng. Có được khả năng này là do dữ liệu từ version 6 đã được training lại toàn bộ hoàn toàn mới, khả năng nhận biết lên đến 300 từ (các version trước chỉ nhận được khoảng 50 từ, và các từ khác sẽ bị lược bỏ). Tuy nhiên, để làm quen với cách dùng từ mới, người sử dụng vẫn cần một số thử nghiệm để tạo ra phương pháp phù hợp vì MidJourney không công bố data đào tạo của họ.

Dưới đây là phương án mình dùng để kiểm soát tốt các đối tượng trong mô tả, mình thấy khá hiệu quả với phiên bản 6. Dĩ nhiên đây có thể không phải phương án tốt nhất để tạo ra prompt đẹp, nhưng là một phương án dễ dùng nếu muốn kiểm soát tốt mô tả của bạn.

Cấu trúc sử dụng sẽ là:

[Chủ thể, phong cách] + [Chi tiết 1] + [Chi tiết 2] + [Chi tiết 3] + [Môi trường tổng thể]

Giải thích:

Chủ thể: người, vật, đồ đạc,…

Phong cách: tranh vẽ, nhiếp ảnh, đời sống…

Chi tiết: Các mô tả chi tiết về sự vật, hiện tượng như mắt, mũi, miệng; hoạt động của đối tượng, biểu cảm, kích thước…

Môi trường tổng thể: Bao quát toàn bộ môi trường trong prompt

Xem ví dụ dưới đây

Prompt: tranh vẽ một cô gái đang tập yoga sân sau vườn. khu vườn trồng toàn hoa hồng, cô gái tóc vàng, tư thế thiền. khu vườn tươi mát, có nắng vàng.

(Nếu không chắc chắn về vốn từ vựng, có thể viết tiếng việt và nhấn dịch prompt)
Untitled
Cấu trúc sẽ được phân biệt rõ ràng


Và đây là kết quả

Mình phải nói là 90% là ưng ý mình.

Một số kết quả khác làm từ phương pháp trên


a girl taking selfie in a bathroom. her nail is red, her hair is silver, her phone is blue. the room is full of water steam --v 6.0 --style raw --s 250

a hyper car in cyberpunk city, raw image. the car has Louis Vuitton pattern , the sky is dark and raining, the city has high building, a stop sign on the left.the atmosphere is intense --v 6.0 --style raw --s 400

Chúc mọi người thành công!

2 Likes