Tại sao Kaikun lại đang làm tốt hơn Google Colab

Sau một thời gian ra mắt, Kaikun rất vui mừng khi có được sử ủng hộ của mọi người. Kaikun cũng đưa ra một số tiêu thức so sánh mà Kaikun đang nổi trội hơn Google Colab để các bạn có thể tin tưởng và ủng hộ Kaikun hơn nữa

4 Likes