Stability AI được cho là đã hết tiền cho việc thoanh toán hóa đơn thuê GPU

Stability đốt tới 99 triệu đô để train model AI Stable Diffusion nhưng doanh thu chỉ 11 triệu đô, trong khi Mid Journey tạo ra 300 triệu đô và chưa gọi vốn.

Vấn đề ở đây là một sự đối đầu giữa hai mô hình kinh doanh khác nhau, một là dựa trên mã nguồn mở (Stability) và một là đóng (Mid Journey), trong lĩnh vực AI.

  1. Stability AI:
  • Là một công ty mã nguồn mở AI lớn, sở hữu mã nguồn Stable Diffusion.
  • Đầu tư lớn vào việc train model AI Stable Diffusion nhưng không có kế hoạch kinh doanh có lợi nhuận.
  • Cung cấp mã nguồn miễn phí cho thế giới, không thu phí từ việc sử dụng.
  • Đối diện với vấn đề tài chính nghiêm trọng do không có nguồn thu.
  1. Mid Journey:
  • Sử dụng mã nguồn Stable Diffusion để phát triển sản phẩm AI thành công.
  • Tập trung vào chất lượng sản phẩm và không nhận vốn mạo hiểm.
  • Doanh thu cao (300 triệu đô) mà không cần gọi vốn mạo hiểm.
  • Tích lũy thành công từ kinh nghiệm CEO David Holz từ trước.

Nhận thấy mô hình kinh doanh của Stability AI gặp vấn đề về tài chính và không tạo ra nguồn thu, trong khi Mid Journey tận dụng mã nguồn mở để tạo ra sản phẩm thành công và có lợi nhuận. Điều này cho thấy rằng việc sử dụng mã nguồn mở không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công kinh doanh, mà còn phụ thuộc vào cách áp dụng và kế hoạch kinh doanh của mỗi công ty.

Tương tự như OpenAI và Google, sự cạnh tranh giữa Mid Journey và Stability AI cũng phản ánh cách tiếp cận khác biệt giữa việc sử dụng và sở hữu mã nguồn mở trong lĩnh vực AI. Mặc dù việc sở hữu mã nguồn mở có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng và thúc đẩy tiến bộ công nghệ, nhưng cũng cần kế hoạch kinh doanh cụ thể để đảm bảo sự bền vững và lợi nhuận cho công ty.

1 Like

đúng là game đốt tiền mà

1 Like