SORA AI- cơn địa chấn mới sẽ thay đổi ngành công nghiệp làm phim?

Sora AI là một mô hình trí tuệ nhân tạo mới được OpenAI phát triển, có khả năng tạo video từ văn bản. Nó được đặt tên theo từ tiếng Nhật có nghĩa là “bầu trời”, tượng trưng cho tiềm năng sáng tạo không giới hạn của công nghệ này.

Hiện tại OpenAI chỉ cho một số người dùng thử và chưa đăng ký được. Nếu hiệu quả của AI thực sự như kết quả của Video bên dưới thì Model AI Sora chắc chắn sẽ là một bước tiến mới cho ngành làm Video.

1 Like