SDXL Lighting - Nhanh, mạnh, chi tiết cao

Chưa kịp dùng sdxl turbo thì đã có SDXL lighting với việc giảm cfg xuống 1 và step bắt đầu từ 2 (step 1 đang thử nghiệm) thì SDXL lighting nhanh và chi tiết hơn rất nhiều SDXL Turbo

Bất ngờ khi người tạo ra model này cũng tạo ra nền tảng có hàng triệu video lắc đít - ByteDance

Bất ngờ hơn ngay trong ngày Lykon đã ra mắt model Dreamshaper xl Lighting

Dưới đây là ví dụ tạo từ sdxl lighting

Bạn có thể tải ngay trên Kaikun để trải nghiệm nhé!