Phân tích vụ lật đổ CEO OpenAI - Tương lai ChatGPT?

Từ khi ChatGPT ra đời và tạo nên cơn sốt trên toàn cầu, vai trò của hai nhà đồng sáng lập, Sam và Brockman, đã trở nên vô cùng trọng yếu trong việc định hình và dẫn dắt OpenAI, giúp ChatGPT phát triển từ những bước đầu tiên. Sự ra mắt của GPT-4 sau đó cũng đã minh chứng cho sức mạnh đáng kinh ngạc của Gen AI, khiến mọi người trên khắp thế giới đều bị lôi cuốn, áp dụng vào công việc và tạo ra ứng dụng mới mỗi ngày. Điều này khiến các công ty công nghệ lớn lo sợ bị tụt hậu và bắt đầu tham gia cuộc đua phát triển AI.

Microsoft, với vai trò là nhà đầu tư chính với số vốn lên tới 11 tỷ USD, đã hưởng lợi lớn từ sự đầu tư này và tuyên bố rằng tất cả sản phẩm của họ sẽ được tích hợp công nghệ AI này. Tuy nhiên, Sam và Brockman không dừng lại ở đó. Trong sự kiện Devday của OpenAI vào ngày 6/11, Sam đã bày tỏ tầm nhìn về việc cá nhân hóa AI, nhằm mục tiêu trao quyền cho cá nhân và đảm bảo sự bình đẳng trong việc sử dụng AI trên toàn cầu. Họ đã chính thức giới thiệu GPTs Bot, GPT-4V và Assistant API, cùng với việc giảm chi phí cho các nhà phát triển lên tới 1/3.

Tuy nhiên, sự phổ biến nhanh chóng của các dịch vụ này đã dẫn đến một số vấn đề như tăng tỷ lệ lỗi, giảm tốc độ xử lý của ChatGPT và chi phí phần cứng tăng vọt. Trong tuần qua, CEO Sam đã xuất hiện trên báo chí, ngụ ý rằng OpenAI đang trong quá trình chuẩn bị cho GPT-5 và kêu gọi thêm nguồn vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Microsoft, mặc dù là nhà đầu tư lớn, nhưng các sản phẩm như Bing, Azure và Copilot lại không thu hút nhiều lợi ích do ảnh hưởng lớn từ ChatGPT và chính sách mở của Sam. Điều này khiến Microsoft không thể độc quyền hoặc tiếp cận công nghệ mới nhất. Sam và Brockman, với kỹ năng huy động vốn và xây dựng tầm nhìn xuất sắc, đôi khi gặp xung đột với các nhà đầu tư.

Trong tương lai, sau khi Sam rời vị trí, ChatGPT có thể sẽ chú trọng hơn vào an toàn, tối ưu hoạt động và cắt giảm tính năng ChatGPT Plus. Đồng thời, sản phẩm có thể được tích hợp mạnh mẽ hơn vào các sản phẩm của Microsoft, tạo ra một rào cản cao hơn cho các nhà phát triển AI khác, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội cho họ trong một thị trường ít cạnh tranh hơn.

1 Like