Phân biệt bộ ba siêu mạnh tạo từ ảnh sang ảnh của nhà MidJourney


Sau khi ra mắt chính thức công cụ Style Reference, MidJourney đã có trong tay bộ ba “phép thuật” cho phép tạo ảnh từ ảnh (img2img) là Image Prompt - Style Tuner - Style References
Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng phân biệt 3 thuật toán khác nhau này với các ví dụ dưới đây.
:one: Tái hiện lại phong cách đồng nhất với Style Tuner và Style References
Nếu từng sử dụng Stable Diffusion có lẽ mọi người đã quen thuộc với Lora - 1 mini model được đào tạo để tạo ra các phong cách, nhân vật ổn định.
Style Tuner và Style References cũng làm tương tự nhiệm vụ này, nhưng mới chỉ dừng lại ở phong cách (style) chứ chưa làm được nhân vật (character).
Chúng ta sẽ thử tạo ra phong cách Hayao Miyazaki của studio Ghibli từ những phim của phù thủy điện ảnh này tạo ra.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng nguồn sau:
Chúng ta sẽ đưa ảnh vào Style Tuner


Tune chúng ta có sẽ ở trong link sau và mình sẽ chọn code 1ms8zRabd6e9

Đồng thời chúng ta sẽ dùng Style References, với cùng prompt “a cat running”, style 250. (Style Tuner chỉ dùng được ở phiên bản v5.2; Style References chỉ dùng được ở phiên bản v6 và Niji 6)

Dưới đây là kết quả:

Có thể thấy Style References là một bước tiến bộ vượt bậc, cho thấy chất lượng tạo ra style cực kỳ sát so với nguồn đầu vào.

:two: Sự khác nhau của Image Prompt và Style References
Cùng với một đầu vào vào là một chiếc phòng khách phong cách pastel
Pastel Style

Cùng với prompt : a cat running và style 250, ver 6 ta có kết quả lần lượt từ Image Prompt và Style References.


Có thể giải thích qua kết quả rằng nếu dùng image prompt thì kết quả tạo ra sẽ là sự phối hợp của bức ảnh đầu vào và prompt của bạn, có nghĩa là kết quả tạo ra sẽ luôn bám sát vào bức ảnh đầu vào (ở đây là bộ sofa và những chiếc gối pastel); còn style references thì không giữ lại bất kỳ chi tiết nào của ảnh đầu vào, mà chỉ đưa phong cách của bức ảnh đầu vào (pastel) vào ảnh kết quả.

Tùy theo mục tiêu mà các bạn có thể sử dụng 2 tính năng này cho phù hợp nhé!

2 Likes