Những thông tin mới nhất qua OpenAI Devday 2023


Cha đẻ ChatGPT, OpenAI đã tổ chức hội nghị dành cho các nhà phát triển lần đầu tiên hôm nay tại trung tâm San Francisco, thông báo về một phiên bản ChatGPT 4 Turbo mới với bộ dữ liệu huấn luyện được cập nhật đến tháng 4 năm 2023 và nhiều thông báo nổi bật khác

Những thông báo này vẽ nên bức tranh về một công ty AI đang nhanh chóng phát triển các dịch vụ của mình để trở nên mạnh mẽ hơn, dễ tiếp cận hơn và đa chức năng hơn. Từ những bước tiến lớn trong các mô hình cơ bản đến những cách mới để tùy chỉnh, OpenAI đang cung cấp cho nhà phát triển nhiều công cụ hơn để xây dựng thế hệ tiếp theo của các ứng dụng AI.

1. GPT-4 Turbo Ra Mắt, Cung Cấp 128K Ngữ Cảnh với Giá Thấp Hơn


Bảng so sánh giá và những thông tin liên quan
RẺ HƠN - DỮ LIỆU TỐT HƠN - THÔNG TIN NHIỀU HƠN

OpenAI đã phát hành phiên bản nâng cao của GPT-4 có tên là GPT-4 Turbo. Nó xử lý 128K ngữ cảnh, cho phép các lệnh nhắc tương đương với 300 trang văn bản. Giá giờ đây rẻ hơn 3 lần cho đầu vào và 2 lần cho đầu ra so với GPT-4.

2. Trợ Lý API mới để Xây Dựng Ứng Dụng

API Trợ Lý giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng với trạng thái liên tục và các công cụ như thực code, truy xuất kiến thức và gọi chức năng. Điều này mở khóa nhiều khả năng AI tiên tiến, đa dạng và cá nhân hoá hơn.

3. Thêm Khả Năng Đa Phương Tiện, Bao Gồm Thị Giác và Chuyển Đổi Văn Bản Thành Giọng Nói

GPT-4 Turbo giờ đây có thể xử lý hình ảnh, cho phép thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thị giác (đọc và phân tích hình ản). Tích hợp DALL-E 3 cho phép tạo hình ảnh qua API. Đã có thể thêm giọng nói chuyển đổi văn bản thành giọng nói mới với hai tùy chọn chất lượng.

4. Cải Thiện Độ Chính Xác Của Chức Năng Calling

Các mô hình giờ đây tốt hơn trong việc gọi chức năng một cách chính xác và có thể gọi nhiều chức năng trong một lệnh nhắc. Điều này giảm bớt nhu cầu cho nhiều cuộc gọi API.

5. Giới Thiệu Đầu Ra Có Thể Tái Tạo

Một tham số hạt giống mới giúp tạo ra đầu ra có thể tái tạo từ các mô hình, hỗ trợ kiểm thử và gỡ lỗi. Cũng đã thêm xác suất nhật ký cho các token.

6. Cập Nhật GPT-3.5 Turbo, Thông Báo Giảm Giá

Một phiên bản GPT-3.5 Turbo đã được cập nhật với 16K ngữ cảnh đã được phát hành. Đã thông báo các giảm giá khác nhau, với chi phí đầu vào của GPT-3.5 Turbo giảm 3 lần.

7. Các Chương Trình Mới để Tùy Chỉnh và Bảo Vệ Bản Quyền

Đã thông báo dịch vụ đào tạo mô hình tùy chỉnh cho một số tổ chức. Bảo Vệ Bản Quyền được giới thiệu để bảo vệ khách hàng khỏi các yêu cầu vi phạm bản quyền.

Những thông báo của OpenAI tại sự kiện DevDay 2023 làm nổi bật tốc độ ấn tượng mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển và củng cố vị trí hàng đầu của họ trong công nghệ AI. Chỉ trong vòng một năm, các khả năng như xử lý ngữ cảnh dài hơn và đầu vào đa phương tiện đã chuyển từ dự án nghiên cứu sang API sẵn sàng cho nhà phát triển và sản phẩm dành cho người dùng.

Khi công ty tiếp tục dân chủ hóa quyền truy cập thông qua giá cả phải chăng hơn và các dịch vụ có thể tùy chỉnh, rõ ràng chúng ta mới chỉ bắt đầu nhận ra tiềm năng biến đổi của AI. Đối với nhà phát triển và doanh nghiệp, khả năng xây dựng các sản phẩm hữu ích, thông minh đã mở rộng đáng kể. Khi những công nghệ này trở nên dễ tiếp cận và tinh chỉnh hơn, chúng ta có thể mong đợi sự bùng nổ trong các giải pháp được hỗ trợ bởi AI trên các ngành công nghiệp, tái định hình bức tranh về những gì có thể thực hiện được với trí tuệ nhân tạo.

2 Likes