MJ parameter (P8): Họa tiết - Tile

Tham số này --tile tạo ra các hình ảnh có thể được sử dụng làm các ô lặp lại để tạo ra các mẫu liền mạch cho vải, giấy dán tường và họa tiết

--tile hoạt động với [Phiên bản mẫu]1 , 2 , 3 , test , testp , 5 , 5.15.2 .

--tile chỉ tạo ra một ô duy nhất. Sử dụng công cụ tạo mẫu như Công cụ kiểm tra mẫu liền mạch này để xem ô lặp lại.

Prompt:
a river flows in you --v 5.2 --tile

Tải lên trang phía trên và bạn thấy hình sameless thế nào

Chúc các bạn thành công

1 Like