MJ Parameter (P15): 4 phiên bản của phong cách và phong cách ngẫu nhiên (Style Random)

Nếu vô tình một lúc nào đó, bạn cảm thấy bí ý tưởng và không biết sử dụng phong cách nào phù hợp cho tác phẩm của bạn, bạn hãy thử ngẫu nhiên một phong cách do Mid Journey đề xuất cho bạn.
Để sử dụng phương pháp này, chúng ta đơn giản là thêm cú pháp “–sref random” đằng sau prompt của mình

Ví dụ
many stars in the sky --sref random

Với hai lần thử, chúng ta có các phiên bản tạo ra với style hoàn toàn khác biệt

Khi chọn được phong cách thích hợp, ta hoàn toàn có thể đưa phong cách này lại thành bức ảnh đầu vào tham khảo.

Ngoài ra tại phiên bản cập nhật gần đây, MJ đã cập nhật thêm 4 phiên bản cho các phong cách “Style”, với câu lệch “–sv”

--sv 1 Phong cách với thuật toán nguyên gốc của style reference, ảnh tạo ra nghệ thuật
--sv 2 Lặp lại phong cách
--sv 3 Một bản cập nhật của phiên bản 1
--sv 4 Một bản cập nhật của phiên bản 2
Phong cách mặc định MJ đang sử dụng là phiên bản 4
Lưu ý là bạn bắt buộc phải sử dụng Sref thì mới dùng được “–sv”

Nhìn chung mình không thấy khác biệt của các phiên bản này lắm :))