Kiểm tra lịch sử thanh toán và lịch sử sử dụng với Kaikun

Để kiểm soát tốt hơn việc chi tiêu khi sử dụng AI, người sử dụng hoàn toàn có thể kiểm tra lại lịch sử thanh toán và lịch sử sử dụng Kaikun bằng 3 bước đơn giản sau


Bước 1: Ở góc phải phần avatar, nhấn vào để thấy menu tùy chọn
Bước 2: Nhấn vào phần History
Bước 3: Trong history có 2 phần là “Payment History” - Chứa thông tin về thời gian thanh toán cũng như trạng thái thanh toán đã thành công chưa của người sử dụng ; “Usage History” - chứa thông tin chi tiết về thời gian và số lượng coin bạn đã dùng cho AI nào

Từ đây, bạn có thể biết rõ vì sao tài khoản bị trừ tiền và quản lý tài nguyên sử dụng 1 cách tốt hơn!

1 Like