Kaikun ra mắt server mới cho Stable Diffusion

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc sử dụng Stable Diffusion của người dùng, Kaikun đã bổ sung thêm server mới “Da Nang” với nhiều lựa chọn cấu hình,
Không chỉ thế, chúng tôi còn bổ sung thêm một số extension mới và tăng cường độ ổn định cho toàn bộ hệ thống.

Trải nghiệm ngay Kaikun AI tại Stable Diffusion | Kaikun AI

2 Likes