Giới thiệu chuyên mục Comfy UI Workflow Sharing

Chuyên mục chia sẻ miễn phí những workflow mà bạn có thể dễ dàng sử dụng trong Comfy UI Kaikun để nâng cao khả năng sử dụng của mình