Điều khiển màu sắc của Mid Journey với bảng màu (Color Palletes)

Mặc dù đã có sự cải thiện nhất định về nhận biết các cụm từ trong prompt, Mid Journey nói riêng và các AI tạo ảnh nói chung vẫn đang có những cản trở nhất định khi mô tả quá nhiều nội dung, nhất là màu sắc trong prompt.
Do đó, thay vì chỉ dùng prompt đề mô tả màu sắc, chúng ta hãy sử dụng tính năng style reference - mới nhất trong version 6 của Mid Journey để đơn giản quá trình này hơn.
Đầu tiên hãy chuẩn bị một bảng màu phù hợp với mục đích của bạn. Ở đây mình sẽ sử dụng hai bảng màu làm ví dụ.
Màu Pastel
Màu pastel hướng đến phòng ngủ bé trai
Màu Nature
Màu xanh thẫm biểu hiện cho cánh rừng già

Nếu chưa thể tạo bảng màu cho mình, hãy truy cập vào các bên có sẵn bảng màu, như colorhunt

Prompt: a boy bedroom --style raw --s 400 --sref https://s.mj.run/JFpaWlMXcBw --v 6.0
Ref:
Color Hunt Palette 80bcbdaad9bbd5f0c1f9f7c9
Result:


Các màu xanh và màu vàng nhạt được thể hiện rất tốt mà gần như rất khó có đủ từ vựng để mô tả trong prompt.

Prompt: a path to deep forest, sunset–style raw --s 400 --sref https://s.mj.run/nhX3_xDIUHM
Ref:
Color Hunt Palette 4f6f5273907286a789d2e3c8
Result:


Màu xanh được thể hiện tốt trên thân và lá cây, còn màu trắng được thể hiện trên con đường rất phù hợp

Sau khi đã có ảnh có tone màu phù hợp, các bạn có thể remix, hoặc vary region để thêm các chi tiết cho bức ảnh.

Chúc mọi người thành công.

1 Like