Devin, kỹ sư phần mềm AI đầu tiên trên thế giới

Devin, công cụ AI mới tuyệt vời từ Cognition. Nó thông minh cực kỳ - có thể viết code, tạo trang web và tạo phần mềm, tất cả chỉ với một chỉ dẫn. Devin giống như việc bạn có một kỹ sư AI siêu kỹ năng của riêng mình. Nhưng đây là phần thú vị: Devin không phải ở đây để thay thế kỹ sư con người. Thay vào đó, nó ở đây để hợp tác với họ, làm cho công việc của họ dễ dàng hơn. Cognition nói rằng Devin hoàn toàn về việc giúp đỡ các kỹ sư con người, không phải thay thế họ.

Devin là gì?

Devin là một chương trình máy tính siêu thông minh được tạo ra bởi một công ty gọi là Cognition. Nó giống như việc bạn có một trợ lý thực sự thông minh cho các nhiệm vụ kỹ sư phần mềm. Chỉ với một chỉ dẫn đơn giản, Devin có thể viết mã, xây dựng trang web và tạo phần mềm hoàn toàn tự mình. Nhưng đây là phần thú vị: Devin không cố gắng thay thế kỹ sư con người. Thay vào đó, nó được dự định để làm việc cùng với họ để làm cho công việc của họ dễ dàng hơn.

Điều làm cho Devin đặc biệt là khả năng suy nghĩ trước và giải quyết các vấn đề khó khăn. Nó có thể học hỏi từ những sai lầm của mình và tiếp tục cải thiện theo thời gian. Hơn nữa, nó có tất cả các công cụ mà một kỹ sư con người cần, như một cách để viết mã và duyệt internet.

Devin đã được kiểm tra so với các chương trình AI khác, và nó đã làm tốt hơn nhiều, giải quyết gần như 14 trên 100 vấn đề so với chỉ dưới 2 cho những người khác. Và nó không chỉ là một bài kiểm tra, Devin đã thực hiện công việc thực tế trên các nền tảng như Upwork, sửa chữa các vấn đề và tạo báo cáo.

Vậy, nói một cách đơn giản, Devin giống như một trợ lý siêu thông minh giúp các kỹ sư làm việc nhanh hơn và tốt hơn, mà không lấy đi công việc của họ.

Devin hoạt động như thế nào?

Devin hoạt động bằng cách sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để hiểu và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kỹ thuật phần mềm. Khi được cung cấp một lời nhắc hoặc chỉ dẫn, Devin phân tích yêu cầu và sử dụng cơ sở dữ liệu kiến thức rộng lớn cùng với các kỹ thuật giải quyết vấn đề của mình để tạo ra mã, thiết kế trang web hoặc phát triển phần mềm.

Một trong những tính năng chính của Devin là khả năng suy nghĩ trước và lập kế hoạch cho các nhiệm vụ phức tạp. Nó có thể đưa ra hàng ngàn quyết định dựa trên nhiệm vụ được giao và học hỏi từ những sai lầm của mình để cải thiện hiệu suất theo thời gian. Devin cũng có quyền truy cập vào các công cụ thiết yếu như trình chỉnh sửa mã và trình duyệt web, cho phép nó hoàn thành nhiệm vụ từ đầu đến cuối.

Điều làm cho Devin nổi bật là khả năng thích nghi và đa dạng của nó. Nó có thể học công nghệ mới, giải quyết một loạt các thách thức kỹ thuật và thậm chí tự đào tạo các mô hình AI của mình. Ngoài ra, Devin có thể hợp tác với các kỹ sư con người theo thời gian thực, cung cấp cập nhật, chấp nhận phản hồi và đóng góp vào các lựa chọn thiết kế.

Tóm lại, Devin hoạt động bằng cách khai thác sức mạnh của AI để tự động hóa các nhiệm vụ thường nhật, tối ưu hóa quy trình làm việc và trao quyền cho các kỹ sư tập trung vào các vấn đề phức tạp hơn. Bằng cách kết hợp chuyên môn của con người với trí tuệ máy móc, Devin đại diện cho một bước tiến quan trọng trong công nghệ kỹ thuật phần mềm.

cre: indiatoday

1 Like