Cùng lúc sử dụng 3 AI tạo ảnh tốt nhất hiện nay trên Kaikun

Mid Journey, Stable Diffusion và Dall - E 3 là 3 AI chuyên về tạo ảnh tốt nhất và nổi tiếng nhất hiện nay. Kaikun đã tích hợp các AI này và hoàn thiện dần các tính năng ngay tại Kaikun.io. Ngay bây giờ mọi người có thể trải nghiệm ngay.

Đầu tiên các bạn đăng nhập vào tài khoản của mình; ở menu cửa sổ bên trái, chọn “AI Image”

Ngay tại cửa sổ này, bạn sẽ thấy các lựa chọn AI để bạn sử dụng. Để tùy chỉnh thêm các cài đặt của AI, hãy trỏ vào bánh răng :gear:.

Lưu ý khi sử dụng
Các AI đều được đào tạo bằng các dữ liệu khác nhau, phương pháp khác nhau, vì vậy các AI sẽ có cách sử dụng khác nhau. Về các cách sử dụng AI, hãy đọc thêm các bài đã có trên diễn đàn.

Để sử dụng Stable Diffusion không giới hạn, bạn phải đăng ký gói Pro Image

Để sử dụng DallE3 và Mid Journey, bạn phải nạp coin

Nếu tạo tài khoản mới, Kaikun sẽ cho bạn giới hạn tiền để có thể trải nghiệm miễn phí các dịch vụ.

Đọc thêm chi tiết tại fanpage

1 Like