Có cách nào để sử dụng chat gpt uncensored bằng tiếng việt không nhỉ

Có cách nào để sử dụng chat gpt uncensored bằng tiếng việt không nhỉ

1 Like

Case cụ thể ntn ạ. Bác cho ví dụ & dùng thử trên kaikun xem thế nào ạ