Cách lấy seed của ảnh trong Mid Journey

Có ai biết cách lấy seed của ảnh trong Mid Journey không ạ?

chuột phải vô hình , chọn hoặc gõ từ khoá như hình, vào discord lấy tham số seed