Adobe giới thiệu dự án Fast Fill

Adobe giới thiệu dự án Fast Fill.

:paintbrush: Fast Fill cho phép chỉnh sửa video bằng cách loại bỏ đối tượng hoặc thay đổi phông nền với chỉ một đoạn văn bản đơn giản.
:movie_camera: Fast Fill hoạt động trên cảnh quay phức tạp có điều kiện ánh sáng thay đổi.
:gear: Fast Fill sử dụng công nghệ generative AI để tạo fill tự động, tương tự như cách công nghệ này đã được sử dụng trong Firefly của Adobe.
:computer: Hiện chưa rõ liệu Fast Fill sẽ được tích hợp vào các sản phẩm của Adobe hay không.

2 Likes