Tạo ảnh tướng Liên minh Huyền thoại phiên bản Live Action

:beginner:Hướng dẫn tạo ảnh Tướng Liên Minh Huyền Thoại phiên bản thực.

Để tạo ra các hình ảnh của các tướng thì Ad dùng Midjourney V6.0 vì đây là Version mới nhất của Midjourney và cũng đang là Version mặc định trong AI Image Midjourney cũng Kaikun

:beginner:Bước 1: Bạn tải tấm ảnh của tướng lên để GPT 4 Vision nhận diện được trang phục và tạo ra ảnh thực giống nhất có thể.

:point_right:Tại sao phải up ảnh của tướng lên?

Vì chức năng up ảnh đang có trong Kaikun là GPT 4 Vision

Nói sơ qua về GPT 4 Vision: GPT 4 Vision có khả năng phát hiện và xác định thông tin về các đối tượng trong hình ảnh, phân tích hình ảnh bố cục thiết kế và cung cấp thông tin văn bản, hỗ trợ cải thiện ý tưởng thiết kế.

Do đó nếu bạn sử dụng kèm GPT 4 Vision được cập nhật sẵn trong Kaikun thì chất lượng ảnh bạn tạo ra sẽ giống như nhân vật hơn.

:beginner:Bước 2: Bạn dùng 1 prompt đơn giản để nói AI tạo ra Prompt (Ảnh 2)

:beginner:Bước 3: Bạn bật tab AI Image, chọn Midjourney, paste câu lệnh được tạo từ AI vào bấm tạo rồi đợi AI gen ảnh.

2 Likes