Hướng dẫn làm sản phẩm thương mại như chụp Studio bằng Stable Diffusion

Một trong những lợi ích lớn của Stable Diffusion mà có thể các bạn đã biết nhưng chưa khai thác được đó là khả năng ứng dụng vào thương mại, quảng cáo.

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn cơ bản nhất khả năng ứng dụng của inpaint trong việc tạo ra background cho sản phẩm của bạn.

Let’s go !! :heart_eyes: :heart_eyes:

Bước 1:
B1: Hình mẫu của mình là lon coca, các bạn có thể dùng các phần mềm để tách cho mình 2 hình khác nhau ( 1 hình phông trắng, 1 hình đen). Ở đây mình dùng SD trên Kaikun nên đã có sẵn Photopea, dùng y như Photoshop nhưng là tiếng việt rất tiện.

Kết quả thu được

Bước 2:
Ở tab img2img, mình chọn inpaint upload và load vào như hình. Prompt mình gõ cụm từ đơn giản như “ on the table, in the kitchen, masterpiece, photoshot style, 4k…” Negative prompt có thể dùng texture inversion.

Thông số khác có thể tham khảo

Sau đó gen hình.Kết quả như ở hình dưới.

Nói chung với cái hình này thì thấy không khác gì dùng mấy cái app điện thoại, ít có ảnh đẹp, vì thế mình đã thay đổi thêm như sau
Bước 3: Chọn background bạn muốn sp của bạn vào (tương đối thôi, k cần chính xác) và dùng photopea ghép lại, ta có hình dưới

bạn tách nền đen cho sản phẩm của bạn sao cho khớp với hình đã ghép.

Sau đó quay lại bước 2 đển generate

Bưới 4: Kết quả cuối cùng có ở kết quả; cũng khá ổn, tuy vẫn chưa phải xuất sắc nhưng theo mình các làm cơ bản là như vậy. bạn có thể upscale với denosing strength thấp hoặc đưa lại photopea để retouch thêm về phần ánh sàng, màu săc

Chúc mọi người thành công !

3 Likes