Chỉnh sửa lỗi tay do ảnh tạo từ AI

Sau khi làm việc hoặc sử dụng các công cụ AI image thì các bạn hẳn đã nhận ra tay là phần hay lỗi nhất khi tạo ảnh, mức độ lỗi tay đến mức không thể chấp nhận được :persevere:

Để khắc phục những lỗi này, mình có thực hiện 1 số phương pháp để sửa tay dưới đây :

:boom: Lưu ý: những phương pháp này chỉ được giới thiệu, không chi tiết từng cách làm nên không dành cho người mới. Việc sửa tay chỉ áp dụng khi bạn có 1 tấm hình ưng ý (composition) nhưng lại lỗi tay.

:one: Phương pháp 1: Controlnet Openpose

Đưa ảnh bạn tạo sang Img2img, bật controlnet openpose và chạy preview. Tiếp theo edit openpose (cái này cần cái (sd-webui-controlnet). Bạn sẽ thấy phần left hand và right hand, edit sao cho cái tay ở vị trí mong muốn hoặc thêm cho đủ ngon tay và bặt đầu generate với denoising streght thấp và controlnet is more important.

:two: Phương pháp 2: Controlnet Canny/ Lineart/Depth

Bạn tìm 1 cái tay tương đồng theo ý định của bạn, không cần giống quá, đưa vào vị trí tay của ảnh đang bị lỗi (dùng photoshop), mục đích là đưa controlnet vào vị trí đúng cái tay lỗi kia.

Sau đó lưu ảnh cái tay đúng với phông nền đen/ trắng,và đưa vào trong controlnet canny/lineart.

Chọn Starting control step khoảng 0.2; controlnet is more important, và gen để tìm ảnh ưng ý

:three: Phương pháp 3: Inpaint

Đưa ảnh có tay lỗi vào inpaint, tô cái tay lỗi, đưa 1 prompt đơn giản vào, nếu không có prompt nào thì để mỗi prompt về quality (masterpiece, high quality…)

Gen ảnh đến khi ưng ý

:four: Phương pháp 4: Photoshop generative fill

Phương pháp này giống inpaint, nhưng làm trên photoshop.

:five: Phương pháp 5: Kết hợp PTS và inpaint

Bạn tìm 1 cái tay tương đối giống chiếc tay cần thay đưa vào photoshop, mục đích là thay thế hoàn toàn tay bị lỗi. Dùng PTS để điều chỉnh lại kích cỡ tay, màu sắc cho phù hợp khung hình

Đưa ảnh vào img2img hoặc inpaint, với denosing strenght thấp. chạy nhiều lần dể SD tự blend cái tay mới ghép cho phù hợp

Việc fix tay cần nhiều thời gian và công sức, phải gen nhiều lần mới được ảnh ưng ý, chúc các bạn thành công.

2 Likes